Demenslandsbyer provoserer meg

Gallery

Er det lov å si noe sånt a? Egentlig så er det ikke demenslandsbyer som provoserer meg, men mangel på sykehjemsplasser. Jeg leser i dag i min lokalavis, Tønsbergs Blad, som siterer fra Høyres landsmøte i helgen. Her vises det til Høyres omsorgsutvalg som annonserer et skifte i omsorgssektoren. Det skal legges vekt på at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker Continue reading

Share

Med hjertet og hjernen i demensomsorgen

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Da jeg begynte å skrive på denne bloggen for 2 år siden, hadde jeg ambisjoner om å skrive en slags fag-prosa. Både indignasjon og begeistring var motivasjonsfaktorer for skriveriene. Indignasjon, fordi man kan ane at mange med demens lider unødvendig på grunn av misforståelser og kunnskapsmangel. Begeistring, fordi det i like mange tilfeller er svært lite som skal til, for å gjøre en forskjell, for å gjøre livet litt lysere. Jeg hadde ambisjoner om å formidle ulike sider av demensomsorgen. Ulike sider… til nå har jeg berørt svært få av de mørke sidene. I dag berører jeg den sorteste av de sorte.. Continue reading

Share

Gi slipp på kontrollen…vs. avlastning…

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Jeg gruet meg noe forferdelig. Jeg bekymret meg syk for hvordan det ville bli å følge Jens til dagsenteret. Men nå hadde resten av familien satt foten ned! De var etter hvert blitt mer bekymret for meg enn for Jens. Continue reading

Share

Dagtilbudet

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Min kone er så sosial. Hun vil gå i grupper og på trim. Vi har det bra hjemme. Sammen. Noen ganger føler jeg at hun ikke er enig. Hun sier hun er glad i meg, så sier hun at jeg bør begynne på senteret. Jeg har vanskelig for å forstå henne. Har hun truffet en annen? Continue reading

Share

Når tåken plutselig tykkner..

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Min frue var ikke hjemme. Men planen var at hun skulle hente meg hjemme, og turen skulle gå videre til..? Hadde vi en avtale? Jo, det var jeg sikker på. For å spare tid gikk jeg henne i møte. Vi har bodd en tid her vi bor nå. Det er en stor eik i enden av veien. Continue reading

Share