Tre ferske DCM-kartleggere i Tønsberg!

Gallery

This gallery contains 2 photos.

«Hurra – vi bestod eksamen! Vi kan nå bruke verktøyet DCM – Dementia Care Mapping (- riktig nok bare i vår egen kommune! Her må man praktisere før det er lov å utvide arenaen!)» Continue reading

Share

Gjeste-blogger deler opplevelse på dagsenter

Gallery

En vanlig dag ved vårt Dagsenter (for personer med demens) er over. De fleste er på vei ut til bussen for å bli kjørt hjem. En av brukerne kommer inn og sier at han vil lese et dikt til oss. Han leser diktet under, tar til tårene og sier: «Dere ser meg her ved Dagsenteret, – og det vil jeg takke dere for!» Continue reading

Share

HJELP – jeg har blitt institusjonalisert…………….!

Gallery

This gallery contains 1 photo.

I min verden brukes dette begrepet om pasienter som har vært på sykehjem en stund, og det er ikke positivt ladet. Ei heller er det positivt ladet når vi bruker det om personalet, og for noen dager siden ble jeg minnet på det – jeg blir også institusjonalisert… Continue reading

Share

Bare gått tur

Gallery

This gallery contains 1 photo.

På avdeling Tåkegrått husker ikke personalet det de har lært om tillitsskapende kommunikasjon. Det fører til at de mislykkes i motiveringen av pasientene når de planlegger å få dem med på aktiviteter. En solskinnsdag som kunne vært til glede for mange ble til en fin tur for en. Continue reading

Share

Institusjonsmåltider, ernæring og miljøarbeid eller ernæring og snyltespising?

Gallery

This gallery contains 1 photo.

Måltidene i en avdeling med fokus på miljøarbeid er så mye mer enn mat! Det er en atmosfæreskapende arena for samtale og samvær. Det er en arena hvor det er naturlig å bli sett, hørt og bekreftet, identiteten vår blir styrket! Et måltid er en arena hvor personalet kan observere uten at det er påfallende. Et måltid er ett naturlig samlingspunkt .. Continue reading

Share

Storm, katastrofe og kjemisk tåke

Gallery

This gallery contains 1 photo.

I dette landskapet er det dessverre de tomme fyrlyktene som rår. I beste mening agerer de. Bjørnetjenester… De fører den reisende inn i et villere landskap. Den demensrammede blir stående alene og utfordres over evne. Continue reading

Share