Personsentrert omsorg

I pioneren Tom Kitwoods ånd, kalles personsentrert omsorg for en utvidet forståelse av demens. En utvidelse fra den medisinsk- patologiske tradisjonen. Forståelsen er forankret i et verdigrunnlag som defineres i fem grunnleggende behov og bygger på en biologisk, psykologisk og sosial modell for forståelse av hvordan det er å leve med demens.
Allerede her kan man gå seg vill i begrepene som personsentrert omsorg er spekket med.

Kjerne grunnlaget i denne filosofien bygger på at demensens utrykk er preget av mye mer enn de hjerneorganiske endringene, dvs:
En bio-psyko-sosial forståelse som tolkes som en oppdeling i fem komponenter som påvirker personens demenssykdom: Hjerneorganiske forandringer, helse (psykisk og fysisk), biografi/ livshistorie, personlighet og sosialt miljø.

Verdigrunnlaget som personsentrert omsorg bygger på, defineres gjennom fem psykologiske menneskelige behov, som alle relateres og samles i behovet for kjærlighet. De fem behovene er:

  • Trøst (ømhet, nærhet, lindring – fører til trygghet).
  • Identitet (livshistorie og kontinuitet med fortiden).
  • Tilknytning (få hjelp på en måte som bevarer tilhørighet og selvrespekten, «du er en likeverdig», fører til trygghet).
  • Beskjeftigelse (Meningsfull aktivitet, ha innflytelse, oppleve kontroll).
  • Inklusjon (Føle seg velkommen og være akseptert, anerkjennelse og tilhørighet).
Symbol på våre psykologiske behov, Personsentrert omsorg

Tom Kitwood (1937 – 1998) er pioneren bak personsentrert omsorg. Han var britisk teolog og sosialpsykolog, knyttet til Universitetet i Bradford og forsket på demensomsorg i en årrekke. Gjennom sitt arbeid ga han innhold til en ny omsorgsteori som understøttet mennesker med demens sin opplevelse av verdighet og identitet.
Dawn Brooker er psykologspesialist og professor ved Universitetet i Worcester, England. Hun arbeidet sammen med Tom Kitwood i Bradford og videreførte hans arbeid med utvikling av tenkningen rundt, og implementeringen av personsentrert demensomsorg etter hans død.

Personsentrert omsorg har forankring i en omsorgskultur som fokuserer på person fremfor diagnose og pleie. Den utvidede forståelsen inkluderer hele mennesket, både den biologiske, psykologiske og sosiale bakgrunnen og den dagsaktuelle forståelse av hvordan det er å leve med demens. Personsentrert omsorg er annerledes enn «tradisjonell medisinsk pleiekultur», der helsefaglig personell i beste mening hovedsakelig fokuserer på sykdom, symptomer, behandling, pleie og rutiner. Der medisinsk pleiekultur råder, undergraves våre psykologiske, menneskelige behov.

Det som ofte er tilfelle er at pleiere tror de møter de nevnte psykologiske behovene, men ved observasjon og kartlegging kan det vise seg motsatt.

DCM – Dementia Care Mapping, er et kartleggingsverktøy hvor det er mulig å måle enkelt-pasienter og gruppers velbefinnende i avdeling/dagsenter over timer. Kartleggingen kan videre brukes til å sette fokus på de periodene og situasjonene hvor pasienten/-ene følte seg mest vel. Videre velges noen endringer som nedfelles i en pleieplan/handlingsprogram. Ny kartlegging foretas etter avtalt tidsrom.
Pr 2014 er det i Norge kun Anne Marie Mork Rokstad som kan sertifisere DCM-kartleggere. Det gjør hun på lisens fra Universitetet i Bradford. Undertegnede har en slik sertifisering for egen kommune.

Cathrine

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *