Demens

Vår fantastiske hjerne kan av ulike årsaker få anatomiske endringer. Endringer som oppstår i løpet av livsløpet, ervervet hjerneorganisk sykdom, hvor minimum to kognitive svikt oppstår, kalles ved en samlebetegnelse demens.

Hva er våre kognitive evner?

Kognitive evner er:

  • Hukommelse
  • Orientering for tid og sted
  • Evne til å oppfatte og lære
  • Oppmerksomhet, skille mellom informasjon
  • Språk
  • Dømmekraft
  • Kontroll over egen adferd
  • Planlegge
  • Abstraksjon

Ved demens må det påvises spesielt redusert hukommelse med påfølgende tap av evne til å utføre dagliglivets aktiviteter. Symptomene må ha vart i minimum 6 måneder. Alzheimer er den mest vanlige formen for demens. Vi har ca 71000 personer med demens i Norge i dag. Over halvparten av disse bor hjemme sammen med pårørende eller alene. Det er mange av landets sykehjemsbeboere som har demens, med eller uten en dokumentert diagnose, i og utenfor tilrettelagt avdeling. Mellom 70 og 80 % av beboere på norske sykehjem er rammet av denne sykdommen.

Hvorfor er kunnskap viktig?

Vi mennesker ståker i vei med travle liv. Hvor går veien, eller ennå viktigere, hvordan går veien? Med alle evnene intakt er det utrolig hva vi mennesker kan utrette. Med svikt i hjernen mister vi mennesker gradvis evnen til selv å styre livet vårt. Demens kan ramme hvem som helst. Alle som rammes av sykdom har rett til helsehjelp i Norge. Demens er en hjerneorganisk sykdom med utslag i hukommelsesproblemer, endret oppførsel og personlighet. Vi kan også kalle det en symptomsykdom. Symptomene påvirkes av flere ting, blant annet nærmiljøet, – det fysiske miljøet og personene i miljøet. Vi kan begrense symptomene og vi kan forsterke dem. Personer rammet av demens er avhengige av oss som befinner seg i deres umiddelbare nærhet.
Demensrammede som har kommet inn under offentlig helsehjelp mottar hjelp som reguleres av lovverk. Personalets fagkunnskaper om miljøbehandling er like fundamentalt viktige som lovverket som legger rammer for tilbudene. Privatpersonene i nærmiljøet rundt den demensrammede må også ha kunnskap.

 

Share

One thought on “Demens

  1. For en kjempefin blogg Cathrine! Her har du lagt ned mye arbeid! Spennende og interessant lesning! Jeg håper fagpersoner og pårørende med demens i familien finner veien til sidene dine og får utbytte av all informasjonen. Lykke til med foretaket ditt. Hilsen Ellen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *